Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2008

Tờ trình - Đề nghị khen thưởng các cá nhân xuất sắc năm 2007

BỆNH VIỆN 7A
KHOA PHỤ SẢN

TỜ TRÌNH
V/v: Đề nghị khen thưởng các cá nhân xuất sắc năm 2007


Ban Thi đua khen thưởng gồm Trưởng các bộ phận, 2 PGĐ và PCT Công đoàn thống nhất đề nghị Ban Điều hành khen thưởng 10 cá nhân xuất sắc năm 2007 có tên dưới đây:
1. BS NGUYỄN VĂN ĐẶNG, Trưởng khoa
2. BS TÔ VĂN THÌNH, Phó khoa
3. NHS Phó NGUYỄN THỊ MỸ CHI
4. NHS PHAN THỊ MINH NGUYỆT
5. NHS ĐỖ THỊ THÙY NINH
6. NHS NGUYỄN HỒNG HIỆP
7. Cô PHAN NGUYỄN THU NHẬT LAM
8. Cô HUỲNH NGUYỄN THẢO QUYÊN
9. Hộ lý VÕ THỊ KIM CÚC
10. Hộ lý HÀ THỊ TUYẾT TRINHTP.HCM, ngày 09 tháng 01 năm 2008
DUYỆT CỦA GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH TM. BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Không có nhận xét nào: